Анкетне опитування

Анкетне опитування (анкетування) є найпопулярнішим методом кількісного соціологічного дослідження. Професійно складене анкетне опитування дозволяє знайти відповіді на більшість питань замовника і надати якісну інформацію для аналізу. Найбільш затребуваними сьогодні є анкетні опитування для соціологічних маркетингових і політичних досліджень.

З розвитком сучасних технологій з’явилося багато нових методів анкетування, таких як онлайн-опитування. Ці методи дешевше класичного вуличного опитування в форматі індивідуального інтерв’ю (face-to-face), але точність отриманих даних менша в зв’язку зі складністю складення репрезентативної вибірки.

Вибірка для анкетного опитування

При складанні вибірки для вуличного анкетного опитування за основу беруться статистичні дані населеного пункту в якому проводиться опитування, так звана генеральна сукупність. В ідеалі, для отримання об’єктивної інформації треба опитати 2,5% населення. Так, якщо місто в якому проводитиметься опитування налічує 1 млн. мешканців то для абсолютно об’єктивних даних необхідно опитати 25 тис. респондентів.

У масштабних анкетних опитуваннях в містах-мільйонниках або у всій країні використовується багатоступінчаста статево-вікова квотна вибірка, яка дозволяє з невеликою похибкою від 2 до 5% отримувати необхідні результати при мінімальній кількості опитаних респондентів.

З досвіду компанії “Центр прикладних досліджень” достатньо опитати 2100 респондентів, щоб отримати достовірну інформацію в таких містах як Київ, Харків, Дніпро чи Одеса, і навіть всій країні. При проведенні всеукраїнського опитування дуже важливо враховувати географічний фактор, охоплювати усі види населених пунктів, а не тільки великі міста – тоді результати опитування будуть репрезентативні. При такому опитуванні похибка вибірки не перевищує 3%, так само можна використовувати додаткові критерії: професійний, географічний, мовний, національний та інші,  для опитування більш вузької специфічної аудиторії.

При проведенні інтернет або телефонних опитувань достатньо складно скласти правильну вибірку, бо точно не відома генеральна сукупність респондентів їх статево-вікові та інші характеристики. Такі види опитування можна застосовувати в маркетингових дослідженнях маючи базу даних клієнтів для отримання зворотного зв’язку і необхідної інформації про існуючих та потенційних клієнтів.

Власна розробка “Центру прикладних досліджень” дозволяє за допомогою онлайн-опитувань знаходити схожу аудиторію, визначати її переваги і поведінкові характеристики, як в маркетингових так і в політичних кампаніях. Наприклад провівши опитування та аналіз користувачів соціальної мережі Фейсбук (Facebook) в певній географічній точці (місто, район, округ, вся країна), аналітики “Центру прикладних досліджень” можуть виявити всіх потенційних прихильників і противників того чи іншого кандидата або політичної партії, фірми або бренду, розробити стратегію для взаємодії з виявленими аудиторіями.

Складання анкети для соціологічного або маркетингового опитування

Найважливішим елементом анкетного опитування є складання анкети. Існує безліч видів анкет з різними типами питань. Виділяють відкриті і закриті питання для анкети: відкрите питання не передбачає варіантів відповіді, закритий варіант дає чіткі варіанти. Проте в закритому питанні, в більшості випадків, присутній так званий “свій варіант”, що також є відкритим питанням.

Анкета соціологічного дослідження повинна максимально виключати суб’єктивний фактор і нав’язування своєї думки респонденту. Поширеним явищем є маніпуляція громадською думкою при проведенні анкетного опитування. Для такої маніпуляції в опитувальнику на перше місце ставлять прізвище потрібного кандидата, виділяють її більшим шрифтом, не ставлять у варіанти відповіді небажаних кандидатів, формулюють варіанти відповідей некоректно, міняють місцями питання в анкеті.

Всі ці хитрощі дозволяють отримати потрібний замовнику результат при формальному дотриманні методології. На жаль, таких прикладів дуже багато в Україні, особливо це стосується публічних опитувань в передвиборний період, які потім публікуються в ЗМІ. Читаючи такі опитування треба обов’язково звертати увагу на замовника, методологію проведення і репутацію соціологічного агентства.

Також не рідкісні випадки, коли соціологічні опитування використовуються в рекламних цілях, або для агітації. Інтерв’юери в таких опитуваннях активно нав’язують свою позицію і неприкрито агітують за торгову марку або кандидата. Такі дії – це скоріше реклама, а не соціологія, їх не можна вважати дійсно соціологічним опитуванням. При класичному анкетному опитуванні інтерв’юер зобов’язаний бути нейтральним, чітко фіксувати відповіді респондента, не спонукати його до “вірної” відповіді і не нав’язувати свою думку.

Запорукою якісного соціологічного дослідження є професійно складена анкета, точно прорахована вибірка, досвід інтерв’юера, контроль за польовим етапом дослідження, якісна обробка результатів дослідження, і фінальна стадія – аналітичний звіт з рекомендаціями. Аналітичний звіт за результатами соціологічного або маркетингового опитування повинен базуватися на максимально достовірних даних і давати відповіді на всі питання замовника, пропонувати рекомендації до дії для вирішення поставлених в дослідженні завдань.

Професійно проведене анкетне питання дозволить:

  • визначити рейтинг кандидата або партії;
  • скласти портрет потенційного виборця чи покупця;
  • оцінити впізнаваність торгової марки / бренду / продукту;
  • визначити ефективні канали комунікації з цільовою аудиторією;
  • виявити основні проблеми респондентів і шляхи їх вирішення;
  • оцінити ставлення респондентів до того чи іншого явища, особистості, продукту.

За допомогою опитування покупців можна з’ясувати їх потреби в новому продукті, оцінити якість магазину, товару або послуги. Опитування співробітників дозволить виявити їх реальне ставлення до фірми, колег, їх мотивацію і приховане невдоволення, яке вони не можуть висловити керівництву.

Анкетні опитування застосовуються в самих різних сферах, від політики, до маркетингу, головна умова якісного опитування це професіоналізм і незаангажованість соціологів. При дотриманні цих критеріїв замовник отримає відповіді на всі свої питання і ефективний путівник для вирішення поставлених перед ним завдань.

Опитування в конфліктних зонах

Окремо слід виділити так звані “конфліктні” опитування. Це опитування серед респондентів які негативно і часто агресивно налаштовані по відношенню до замовника. Яскравим прикладом такого дослідження є соціологічне дослідження «Ставлення населення до розвідки, розробки і видобутку нетрадиційного газу в Донецькій області» на замовлення компанії «Шелл» в Україні, яке “Центр прикладних досліджень” проводив в 2013 і 2015 роках.

Населення досліджуваних районів в 2013 р. вкрай негативно поставилося до перспектив видобутку сланцевого газу на їх території, лише згадка цього питання викликало відверту агресію. У 2015 році додатковою складністю став військовий конфлікт на Сході України, бойові дії проходили в безпосередній близькості (близько 30 кілометрів) від місць проведення опитування. “Конфліктні” опитування вимагають від організаторів опитування особливих навичок і пересторог для отримання потрібної інформації.

Ви можете замовити дослідження, надіславши нам зручну форму-бриф.

Заповнити бриф для дослідження: