Опитування для визнання торгівельного знаку (марки) добре відомим

Добре відомий торговий знак

Окремим типом опитувань є дослідження щодо визнання прав на знаки для товарів і послуг, покликані захистити інтелектуальну власність (т.зв. «добре відомий знак», або “добре відома торговельна марка”).

Такі дослідження є необхідними для захисту бізнесу від недобросовісних конкурентів під час судових розглядів, зокрема у суперечках щодо захисту унікальних продуктів компанії.

Згідно розділу IV Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності про порядок визнання торговельної марки (торговельного знаку) добре відомою (-им) в Україні, можуть розглядатися декілька факторів. Зокрема, відомість торговельної марки в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості торговельної марки (торговельного знаку) в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень..

Дослідницька компанія “Центр прикладних досліджень” проводить опитування для визнання торгівельної марки або торгівельного знаку добре відомою (-им) в Україні відповідно до вимог наказу №433 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності від 02.03.2021 р. і надає необхідні документи для подання заяви про визнання торговельної марки (торговельного знаку) добре відомою в Україні.

Звертаємо увагу, що «Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України» (затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України № 228 від 15.04.2005 р.) втратив свою чинність.

Вибірка опитування для визнання торгівельного знаку, або торгівельної марки добре відомими

Згідно з законодавством опитуванням з питань доброї відомості товарного знаку або торгівельної марки в Україні «має бути охоплено, принаймні, шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис.

Станом на 1 січня 2021 р. до переліку таких міст належать: м. Київ, м. Харків, м. Одеса, м. Дніпро, м. Запоріжжя, м. Львів та м. Кривий Ріг.

Інші населені пункти визначаються, виходячи з характеру діяльності власника знаку з виробництва товарів і/або надання послуг.

Опитування стосовно доброї відомості торговельної марки повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням цільової аудиторії, у зв’язку з чим максимальна кількість респондентів не обмежується, а мінімальна має становити не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125-ті у кожному іншому населеному пункті.

Таким чином, мінімальна кількість опитуваних респондентів для опитування з визнання торговельного знаку (торговельної марки) добре відомим (-ою), має складати не менше 1500 респондентів.

Відповідно до вказаних вимог, на першому етапі відбираються міста з населенням понад 500 тис. осіб. При цьому з метою забезпечення максимальної репрезентативності вибірки ці міста мають знаходитися в різних регіонах України.

На другому етапі побудови вибіркової сукупності у кожному з міст, включених до вибірки, виокремлюється від 5 до 20 точок опитування, які репрезентують територіальну специфіку відповідного міста та на яких існує можливість опитування респондентів, що належать до досліджуваної цільової аудиторії.

На останньому етапі побудови вибіркової сукупності відбувається відбір інтерв’юерами конкретних респондентів.

Замовити опитування, завдяки якому буде доведено, що Ваш торгівельний знак або торгівельна марка є добре відомими, можна звернувшись до нас за телефоном, або електронною поштою.