ПОСЛУГИ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Екзит-поли;
2. Інтерв’ювання електоральних груп з метою:

 • вивчити сприйняття населенням економічної та політичної ситуації в країні та регіонах;
 • визначити динаміку соціальних настроїв і очікувань населення;
 • вивчити структури найбільш актуальних проблем;
 • вивчити позиції ключових політичних фігур у всеукраїнському та регіональних масштабах;
 • дати оцінку діяльності представників регіональної політичної і бізнес еліти в контексті передвиборчої кампанії;
 • визначити сприйняття позицій партій і політичних об’єднань;
 • визначити динаміку ефективності PR-роботи, що проводиться партіями, політичними силами і діячами у всеукраїнськомута регіональному масштабах в період виборчих кампанії, а також в період між виборами;
 • дати оцінку діяльності місцевих органів влади, представників регіональної адміністративної, політичної та бізнес-еліти;
 • вивчити громадську думку з актуальних питань внутрішньої і зовнішньої політики держави;
 • вивчити ціннісні ідеологічні і політичні орієнтацій суспільства;
 • вивчити рівень довіри суспільства до діяльності різних органів влади і політичних інститутів.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Опитування з використанням кількісних методів збору інформації (анкетне опитування, анкетування).
2. Індивідуальні формалізовані, напівформалізоване інтерв’ю (face-to-face).
3. Опитування споживачів з використанням якісних методів збору інформації (фокус-групи).
4. Індивідуальні глибинні неформалізовані інтерв’ю з аудіозаписом.
5. Експертні опитування (метод Дельфі).

Маркетингові дослідження ринків
1. Сегментація ринків.
2. Оцінка ринкових можливостей, дослідження конкурентного середовища.
3. Прогнозування ринків і ринкових часток.
4. Desk research (огляди ринків з використанням вторинної інформації).
5. Retail audit.
6. Price & distribution check.
7. Price sensitivity meter.

Маркетингові дослідження бренду (продукту)
1. Brand audit (аналіз бренду і його потенціалу, моніторинг бренду).
2. Тестування бренду, продукту, концепцій.
3. Аналіз ефективності реклами, тестування реклами.

Маркетингові дослідження споживачів
1. Usage & attitudes study (вивчення споживання і ставлення до споживання)
2. Вивчення споживчої поведінки, лояльності споживачів
3. Вивчення споживчих переваг, цінових та інших очікувань