“Центр прикладних досліджень” здійснив дослідження щодо поточних і майбутніх викликів та шляхів вирішення проблеми розвитку ринку праці в Україні. Цей всебічний звіт, підтриманий Центром міжнародного приватного підприємництва (CIPE), надає цінні уявлення про критичні питання, пов’язані з робочою силою в Україні.

Результати дослідження були представлені під час заходу “Leaping Ahead: Ukraine’s Talent and Business Ecosystem” 24 травня 2023 року. Захід був організований CIPE спільно з Фондом Торгової палати США та Інститутом Джефферсона.

Методологія дослідження

 1. Кабінетне дослідження – аналіз наявних звітів та статистики про розвиток приватного сектора та робочої сили в Україні.
 2. Опитування роботодавців приватного сектору у малих та середніх підприємствах для збору даних щодо їх поточного розвитку робочої сили та потреб у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Всього було опитано 252 респонденти.
 3. Інтерв’ю з економічними експертами (6 експертів) та дискусії у фокус-групах з роботодавцями приватного сектору для виявлення нових тенденцій та навичок, які будуть популярні у майбутньому.
 4. Інтерв’ю з представниками приватного сектору, уряду та освітніх установ (12 інтерв’ю) для виявлення проблем та перешкод у розвитку робочої сили.
 5. Інтерв’ю з педагогами та фахівцями з психічного здоров’я (8 інтерв’ю) щодо поточного стану освіти з психічного здоров’я в Україні та можливих заходів щодо інтеграції психічного здоров’я у стандартні програми навчання.

Ключові висновки

 • З початку 2023 року ринок праці в Україні поступово відновлюється, але безробіття залишається вищим через російське вторгнення у 2022 році. Структурний характер безробіття та регіональні відмінності створюють значні проблеми для зростання зайнятості. Наслідки війни, такі як закриття підприємств і релокація, а також велика кількість біженців і ВПО, призвели до невідповідності попиту та пропозиції на ринку праці. Це очевидно в різних професіях, що посилюється зміною вимог ринку та обмеженими перспективами роботи. Як наслідок, багато людей в кінцевому підсумку працюють на посадах, які недостатньо використовують їхні навички. Нинішній рівень безробіття оцінюється приблизно в 20%.
 • Приватний бізнес в Україні стикається з браком кваліфікованих працівників, незважаючи на високий рівень безробіття. Певні професії страждають від дефіциту через еміграцію кваліфікованих працівників і мобілізацію чоловіків до Збройних Сил. Переселенці та біженці втрачають кваліфікацію, якщо не можуть швидко знайти відповідну роботу.
 • Якщо припустити, що серйозних потрясінь не буде, ринок праці продовжуватиме поступово відновлюватися, зменшуючи безробіття в міру зростання економічної активності. Зусилля з відновлення та інвестиції в постраждалі регіони допоможуть усунути структурні диспропорції та сприятимуть поверненню біженців та ВПО. Східні, північні та південні регіони все ще мають менше пропозицій роботи порівняно з початком 2022 року, тоді як західні та частково центральні регіони пропонують ще більше вакансій.
 • У Європі залишається близько 8,2 млн українців, з них 5,1 млн мають статус тимчасового захисту. В основному це молоді жінки з дітьми, що створює проблеми для робочої сили в майбутньому. У той час як повернення біженців прискориться, існує ризик зворотної міграції через возз’єднання сімей або пошук роботи за межами України.
 • Невідповідність між освітою та потребами приватного сектора стала гострою проблемою. Плани підготовки робочої сили потребують коригування, щоб відповідати вимогам економіки, що відновлюється. Пріоритетні галузі, такі як ІТ, агропромисловість, енергетика, транспорт, військово-промисловий комплекс потребують значної кількості спеціалістів.
 • Психосоціальне благополуччя залишається проблемою, особливо для ВПО та тих, хто перебуває в зонах бойових дій. Вирішення цього вимагає зусиль з боку уряду та приватного сектору, включно з підвищенням кваліфікації спеціалістів-психологів. Реінтеграція та працевлаштування ветеранів, у тому числі з інвалідністю, є додатковими викликами.