23 грудня 2019 р. в “Укрінформі” відбулася презентація результатів соціологічного дослідження для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.

Виконавець дослідження – “Центр прикладних досліджень”, замовник – Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

СТРОКИ ДОСЛІДЖЕННЯ – 20 листопада – 4 грудня 2019 р.

ГЕОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ – вся території Українї (крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та тимчасово неконтрольованої території України на Донбасі), а саме: Західний регіон, Північний регіон, Центральний регіон, Південний регіон та Східний регіон, окремо – підконтрольні території Луганської та Донецької областей.

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ – анкетне опитування в формі особистісного інтерв’ю методом «F2F» з використанням електронних носіїв (планшет).

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ – населення України віком від 18 років.

ВИБІРКА ДОСЛІДЖЕННЯ – безповторна, багатоступенева, районована, квотна статево-вікова. Загальна кількість респондентів – 2035 осіб. Теоретична похибка вибірки (з імовірністю 0.95) не перевищує 2,2% без урахування ваги показників.  

Презентація соціологічного дослідження громадської думки щодо ставлення українців до вступу України в НАТО (ЗАВАНТАЖИТИ):

Вступ до НАТО, як гарантію безпеки України, підтримують 50,3% українців

Найкращим способом забезпечити належний рівень захисту для держави населення вважає вступ до НАТО – саме такої думки дотримуються 50,3 % українців.

Значно меншою популярністю користується ідея закріплення позаблокового статусу для України – цієї точки зору дотримуються 17,7%.

9% населення вважають, що гарантувати безпеку держави може формування військового союзу з Росією та країнами СНД.

3,3%, натомість, пропонують утворити військовий союз із США.

Відзначимо, що велика кількість українців – 18,1% – має труднощі із формуванням чіткої відповіді щодо геополітичної орієнтації держави.

Існують і регіональні відмінності в сприйнятті та оцінці варіантів гарантування безпеки України. Вступ до НАТО активніше підтримують мешканці Західного регіону – 68,5% опитаних. В Центральному регіоні підтримка НАТО становить 48,5%, на Півночі держави прихильниками євроатлантичної інтеграції залишається понад половина жителів (54,8%). На Сході – 42,9%. На Півдні –29%, а на Донбасі – 29,2%. Найменша підтримка НАТО зафіксована в Луганській області – 16%, а найвища у Львівській – майже 80% населення.

Демографічний зріз ставлення населення до вступу України в НАТО

Аналіз  демографічного виміру питання демонструє, що ідею вступу до НАТО в якості гарантії безпеки держави вважають оптимальною скоріше чоловіки (53,6% респондентів чоловічої стати), аніж жінки (46,4% респондентів жіночої статі).

Найбільшою популярністю ця точка зору користується в людей до 45 років – близько 60% респондентів з цих категорій її підтримують.

Старше покоління – від 45 до 65 років – демонструє нижчий рівень підтримки (до 53%). Серед людей віком понад 65 років твердженню віддають перевагу менше чверті респондентів (22,8%). Його підтримують 60,6 % українців з вищою та неповною вищою освітою. Натомість, серед інших освітніх категорій йому віддають перевагу 30-38% людей. Партнерство з НАТО має більше прихильників в обласних центрах (53,4%) та інших містах (51%); в сільській місцевості їхня кількість дещо менша (45,4%).

Позаблоковий статус України стабільно та достатньо масштабно підтримують мешканці Донбасу (26,9%). Втім, це не найвищий показник – адже опитування на Півдні держави продемонструвало підтримку цієї ідеї з боку 35,1% населення регіону.

До ідеї позаблокового статусу в першу чергу схиляються жінки (57,6 % від загального числа людей, які проголосували за цей варіант). Жодна з вікових категорій не демонструє рівень підтримки більше 18 % – окрім найстаршого покоління (понад 65 років), де він сягає 31,7 %.

Лише 15,3% з вищою освітою висловлюються на користь позаблоковості; у випадку середньої та спеціальної освіти рівень підтримки зростає до 20%. Аналогічна тенденція простежується й в контексті урбаністичних тенденцій – в містах ідея позаблоковості менш популярна (15-16%), аніж в селах (22,2%).

Військовий союз з РФ та іншими державами СНД має популярність на Донбасі, де його підтримують 17% населення (півроку тому – 15,1%), на Півдні – 12,1% населення (півроку тому – 8,1%), та на Сході – 11,4% населення (півроку тому – 14,4%).

Союз з РФ та іншими державами СНД має відносно рівну гендерну підтримку (54,6% прибічників цього підходу – жінки; 45,4% – чоловіки). Ідея має суттєву популярність серед старших вікових груп (13,3% – в людей віком від 55 до 64 років; 23,3% – в людей старше 65 років). Серед молодших категорій її підтримка не перевищує 5,7%.  Так само 5,3% українців з вищою освітою віддають їй перевагу; у випадку людей з середньою або спеціальною освітою показники вищі (15,6% та 13,5% відповідно). Підтримка знижується в обласних центрах (7,8%) – у порівнянні з іншими містами (9%) та селами (10,8%).

Формування союзу із США в регіональному вимірі коливається від 5,4% в Центрі до 1% на Сході.

Кількість людей, які не визначилися з геополітичною орієнтацією держави в безпековій сфері, в основному коливається на рівні 20% – приблизно такі результати демонструє Північ, Південь, Центр та Донбас. Цей показник трохи вищий на Сході, де кожен четвертий житель обрав цей варіант. На Заході населення навпаки, в переважній більшості має чітку позицію – адже не визначилися лише 7,4% жителів.

Окремо відзначимо, що майже дві третини українців, яким все же важко визначитися з відповіддю на це питання, становлять жінки (63%).

Позиція українців щодо вступу до НАТО

Стосовно остаточного вибору особистої позиції щодо вступу України до НАТО відзначимо, що більшість українців підтримують цю ідею. В листопаді-грудні цей показник становив 54,5%. Натомість понад чверть населення – 26,5% – виступає проти приєднання до Альянсу. 18,9% не визначилися зі своєю позицією щодо цього питання.

В цілому, за останні роки частина населення, яке позитивно налаштоване до ідеї євроатлантичної інтеграції, поступово збільшилася. За даними дослідження  соціологічної кампанії «Рейтинг», в березні 2014 року цей показник становив 34%, в листопаді 2015 року зріс до 48%, а потім – з деякими коливаннями (наприклад – у вересні 2017 року було знову зафіксоване падіння до 34%) – дістав найбільшого показника в 52% в грудні 2019 року.

Такі дані цілком співпадають з інформацією, отриманою в рамках чинного дослідження. Кількість осіб, які виступають проти членства України в Альянсі, поступово зменшується – адже в березні 2014 року вони становила 43%, в червні 2016 року – 32%, в грудні 2018 року – 30% населення. В 2019 році вона стабільно менша показника в 30% (в грудні 2019 року «Рейтинг» дає показник 30%; опитування в рамках чинного проекту натомість засвідчувало наявність 21,2% противників НАТО). Також впродовж років повільно зменшується кількість тих, хто ще не визначився з цього питання. В 2019 році це показник не переважає 20% населення.

Причини підтримки/несприйняття перспективи вступу України до НАТО

Найбільш вагомою причиною підтримки вступу України до НАТО для населення є отримання гарантій безпеки – на це вказують 77% серед тих, хто підтримує приєднання до Альянсу. На другому місці називається можливість зміцнити та модернізувати армію – 49,4%. Також багато прихильників НАТО вважають, що євроатлантична інтеграція стане для України кроком до ЄС – 37,8%.

Майже третина людей, які підтримують членство України в НАТО (29%), вважають, що реалізація такого кроку призведе до підвищення авторитету держави на міжнародній арені. 22,9% вважають, що це сприятиме демократичному розвитку держави. 16,6% очікують від такого кроку покращення розвитку української економіки, в той час як 15,8% вважають, що це надасть поштовх розвитку вітчизняного ВПК. Найменшою популярністю користується твердження про те, що членство в НАТО сприятиме залученню інвестицій та кредитів із Заходу (9,5% в листопаді).

Серед противників НАТО найпопулярнішою причиною для несприйняття ідеї євроатлантичної інтеграції вказується негативний вплив від реалізації такого курсу на відносини з РФ. Майже половина людей, які не підтримують ідею членства в Альянсі – 45,8% – побоюються, що це остаточно зіпсує відносини з Росією. Близько третини противників НАТО досі перебувають в полоні стереотипів – вони вважають організацію агресивним імперіалістичним блоком, і тому виступають проти неї (32,2%); побоюються, що членство в організації втягне Україну в її військові операції (31,8%). Понад чверть – 28,7% – вважають, що приєднання до Альянсу спровокує Росію на відкриту агресію проти України. Менш вагомими причинами проти цього називаються свідома підтримка позаблокового статусу (22,7%); потреба в значних додаткових коштах для реалізації процесів інтеграції (22,4%); побоювання отримати засилля іноземців та іноземного капіталу (19%).

Українці розглядають НАТО як оборонний союз

В сприйнятті українців НАТО в першу чергу є оборонним союзом (45,4%). Відносно популярною також залишається точка зору, що це союз країн, створений для протидії Радянському Союзові й Росії (18,8%). В якості миротворчої організації Альянс розглядає 12,5% населення. В той же час кожен десятий українець – 11,2% – вважає НАТО агресивним військовим блоком.